Ngày hội toàn dân: Nhiều điểm bầu cử sớm đạt 100% cử tri đi bầu

Lên top