Nghệ An: Hơn 2 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Cử tri miền núi Nghệ An bầu cử sớm vào ngày 21.5. Ảnh: Quang Đại
Cử tri miền núi Nghệ An bầu cử sớm vào ngày 21.5. Ảnh: Quang Đại
Cử tri miền núi Nghệ An bầu cử sớm vào ngày 21.5. Ảnh: Quang Đại
Lên top