Cử tri 86 tuổi ở Vũng Tàu mong mỏi đất nước hùng cường, mạnh mẽ

Cử tri Vũ Duy Tiến (86 tuổi) tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm tại Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Cử tri Vũ Duy Tiến (86 tuổi) tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm tại Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Cử tri Vũ Duy Tiến (86 tuổi) tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm tại Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Lên top