Gần 900.000 cử tri ở Thừa Thiên Huế đi bỏ phiếu

Lên top