Khánh Hòa: Hơn 500 cử tri trong khu cách ly hoàn thành bầu cử

Cử tri tại khu cách ly ở Khánh Hòa thực hiện bỏ phiếu bầu cử sáng 23.5. Ảnh: Phương Linh.
Cử tri tại khu cách ly ở Khánh Hòa thực hiện bỏ phiếu bầu cử sáng 23.5. Ảnh: Phương Linh.
Cử tri tại khu cách ly ở Khánh Hòa thực hiện bỏ phiếu bầu cử sáng 23.5. Ảnh: Phương Linh.
Lên top