Bài 2: Vụ 400 sinh viên bị đuổi: Vì sao sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ chán học?

Bài 2: Vụ 400 sinh viên bị đuổi: Vì sao sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ chán học?

400 sinh viên bị đuổi trong 3 tháng tại trường Cao đẳng nghề Phú Thọ , ngoài nghi vấn về số lượng "sinh viên ma" được khai khống để "ăn"...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp