Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

Đại diện Trường THPT chuyên Hà Giang nói rằng, học tài thi phận nên kết quả thi cử rất khó nói. Điểm thi thử không thể khẳng định bất cứ điều gì.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp