Dân tỉnh lẻ lo “chạy” học cho con, mong bỏ "rào cản" hộ khẩu

Dân tỉnh lẻ lo “chạy” học cho con, mong bỏ "rào cản" hộ khẩu

“Chạy” hộ khẩu, lót tay để xin học trái tuyến… là cách mà người dân ở quê ra thành phố sinh sống phải “bấm bụng” làm, để có được một “suất” cho con vào trường công lập.
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp