Không nên “đóng khung” quyền lực của trưởng đặc khu kinh tế

Không nên “đóng khung” quyền lực của trưởng đặc khu kinh tế

“Tôi thấy không nên hạn chế quyền lực của trưởng đặc khu kinh tế mà chỉ kiểm soát quyền lực để không nảy sinh những vấn đề tự mãn, tự kiêu dẫn đến tiêu cực” - ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.
Nên tặng quà gì cho thầy cô ngày 20.11?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp