Thanh tra Chính phủ lập đoàn kiểm tra xác minh đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Mẫn trong vụ thanh tra ĐHQG Hà Nội

Thanh tra Chính phủ lập đoàn kiểm tra xác minh đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Mẫn trong vụ thanh tra ĐHQG Hà Nội

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết đơn vị này đang thành lập đoàn kiểm tra xác minh đơn thư phản ánh, tố cáo ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III, TTCP - về kết quả thanh tra do ông làm trưởng đoàn thanh tra...
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp