[LIVE] Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

[LIVE] Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Sáng 25.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp