Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.
Từ 1.1.2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp