Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu

Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu

Thông cáo báo chí ra chiều ngày 17.8 của Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh về công tác lựa chọn nhà thầu trong gói thầu "Vật liệu bảo ôn cách nhiệt" và gói...
Ở địa phương bạn, có chuyện cán bộ xã phường hành dân?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp