“Thuế trà đá” và chuyện kinh tế ngầm

“Thuế trà đá” và chuyện kinh tế ngầm

Không biết vị đại biểu Quốc hội lấy tỉ suất lợi nhuận trà đá 5.000-7.000% ở đâu, nhưng ông đã đúng ở một điểm, kể cả là bán trà đá mà không đóng một đồng nào cho ngân sách là vô lý. Bởi nguyên tắc là thuế đánh trên bất...
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp