Nhiều địa phương hụt thu, tăng chi, biên chế vượt kế hoạch dù tinh giảm

Nhiều địa phương hụt thu, tăng chi, biên chế vượt kế hoạch dù tinh giảm

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đã phát hiện và chỉ ra nhiều vấn đề trong đó dù tinh giản biên chế nhưng sử dụng lao động thực tế trong các cơ quan hành chính và...
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp