Nhà hát Thủ Thiêm, cao tốc 34.000 tỉ và căn bệnh đầu tư công

Nhà hát Thủ Thiêm, cao tốc 34.000 tỉ và căn bệnh đầu tư công

“Câu chuyện xây dựng nhà hát nhạc hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm và những vấn đề chất lượng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện nay là những bài học rất rõ ràng về kỷ luật quản lý đầu tư công” - TS Nguyễn Đình Cung -...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp