Ngay và luôn đi thưa thầy Bộ trưởng!

Ngay và luôn đi thưa thầy Bộ trưởng!

Với tư cách là người đóng thuế, các bạn có đồng ý với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về một chính sách lương nhà giáo “được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”?
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp