Cổ phần hóa: Không đột phá là đi lùi

Cuối năm ngoái, trong cuộc họp về chuyên đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước thì một loạt địa phương đã bị “điểm mặt”...

MEDIA

Video
Photo
Infographic
eMagazine

Thời sự

Công đoàn

Xã hội

Thế giới

Pháp luật

Kinh doanh

Bất động sản

Văn hóa - Giải trí

Thể thao

Xe +

Bạn đọc

Sức khỏe

Tấm Lòng Vàng

Vivu 24/7

LAO ĐỘNG TRẺ

SỰ KIỆN

ẢNH ĐẶC SẮC

Nhiều người quan tâm

Thông tin doanh nghiệp