"Bến xe hiện đại nhất cả nước" đầu tư hơn 100 tỉ để hoạt động trong 7 năm?

"Bến xe hiện đại nhất cả nước" đầu tư hơn 100 tỉ để hoạt động trong 7 năm?

Dù được đầu tư hơn 100 tỉ và được đánh giá là hiện đại nhất cả nước nhưng nhiều khả năng bến xe khách Yên Sở sẽ chỉ hoạt động 7 năm bởi Theo quy hoạch đến năm 2025 của TP Hà Nội, khi bến xe phía Nam được xây...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp