Longform: Thi THPT quốc gia 2018 - Những lưu ý đặc biệt với thí sinh để tránh “trượt oan”

Longform: Thi THPT quốc gia 2018 - Những lưu ý đặc biệt với thí sinh để tránh “trượt oan”

Ngoài việc chuẩn bị kiến thức, sức khỏe, thí sinh cần ghi nhớ những điều sau để tránh những sự cố đáng tiếc, có thể bị “trượt oan” vì không nắm rõ quy chế thi.
Tuyển sinh 2018 - Đề thi, Đáp án, Điểm chuẩn

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp