Cần rà soát bằng cấp của tất cả cán bộ có chức quyền

Cần rà soát bằng cấp của tất cả cán bộ có chức quyền

Mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận vi phạm của nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.
Có nên bỏ ban phụ huynh?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp