Hàng nghìn chiến sĩ diễn tập bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

Hàng nghìn chiến sĩ diễn tập bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

Sáng 22.10, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng cùng hàng trăm phương tiện cơ giới đã tham gia tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC tại sông Hàn, Đà Nẵng.
Về ý tưởng thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp