Đừng để đặc thù cơ chế thành ra đặc thù đóng phí

Đừng để đặc thù cơ chế thành ra đặc thù đóng phí

Từ đầu năm, hàng loạt các loại phí ở TP HCM đã và đang được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng, thậm chí đến 4-5 lần.
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp