Viện Đạo đức, tại sao lại không cơ chứ!

Viện Đạo đức, tại sao lại không cơ chứ!

Có thể, cái ý tưởng lập một viện gọi là Viện Đạo Đức học được nói ra với một hàm ý, hoặc mai mỉa, hoặc cay đắng trước thực tế “đạo đức rất thiếu đạo đức” của không ít cán bộ. Nhưng càng vì thế, càng cần có một hình...
Về ý tưởng thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp