Từ vụ nhân viên Tổng lãnh sự Nga ở TPHCM bị cướp: Để trộm cắp ở Sài Gòn lộng hành đến khi nào?

Từ vụ nhân viên Tổng lãnh sự Nga ở TPHCM bị cướp: Để trộm cắp ở Sài Gòn lộng hành đến khi nào?

"Phải quy trách nhiệm cụ thể cho cơ quan công an khi xảy ra tình hình trộm cắp lộng hành. Dù tội phạm là một phần không thể loại trừ nhưng hoàn toàn có thể hạn chế", là chia sẻ của luật sư, chuyên gia tội phạm học.
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp