Mỗi năm tai nạn giao thông “xoá sổ 1 xã”

Mỗi năm tai nạn giao thông “xoá sổ 1 xã”

Dù đã có nhiều nỗ lực kéo giảm số người chết và bị thương nhưng tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) vẫn rất nghiêm trọng. Năm 2017, hơn 8.000 người chết vì TNGT, tương đương với việc “xoá sổ 1 xã”.
Thưởng tết 2018 của bạn thế nào?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp