Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Bàn cơ chế kiểm soát tài sản của người phải kê khai

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Bàn cơ chế kiểm soát tài sản của người phải kê khai

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 11 ngày làm việc để xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về các dự án luật.
Về ý tưởng thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp