Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam: Sẽ chấn chỉnh ngay mọi hiện tượng sai phạm

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam: Sẽ chấn chỉnh ngay mọi hiện tượng sai phạm

Đây là khẳng định của bà Lê Thị Oanh- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – sau bài viết “Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học” đăng trên Lao Động Online ngày 19.10.2017.
Về ý tưởng thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp