Đấu giá biển số xe: Lừng khừng đến bao giờ?

Đấu giá biển số xe: Lừng khừng đến bao giờ?

Mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương trình Chính phủ phương án đấu giá biển số xe trước 15.3.2018. Về việc này, nguồn tin của Lao Động cho biết, phương án đấu giá biển số xe cơ bản đang thông qua các bộ, ngành và đã...
Có nên rút ngắn thời gian nghỉ Tết Âm lịch?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp