Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh để "thức tỉnh" ông Kim Jong-un

Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh để "thức tỉnh" ông Kim Jong-un

Bức thư của Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được gửi nhằm "thức tỉnh" lãnh đạo Kim Jong-un, một  thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp