Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Từ việc thu giá điện “trên trời” đối với sinh viên, nhiều chủ trọ ở Hà Nội dễ dàng thu về hàng triệu đồng/tháng.
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp