Lát đá vỉa hè Hà Nội: Mỗi quận một ý, không đồng bộ nên có tình trạng “lát rồi lại đào”

Lát đá vỉa hè Hà Nội: Mỗi quận một ý, không đồng bộ nên có tình trạng “lát rồi lại đào”

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu ra những nguyên nhân khiến việc lát đá vỉa hè ở Hà Nội dù đã ban hành tiêu...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp