Hai tàu hàng tông đối đầu ở Quảng Nam: Hai lái tàu bị thương nặng

Hai tàu hàng tông đối đầu ở Quảng Nam: Hai lái tàu bị thương nặng

Cú tông mạnh khiến  hai lái tàu bị thương khá nặng, bốn  toa tàu và hai đầu máy của 2 tàu chệch ra khỏi đường ray.
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp