Miền Trung - Tây nguyên: Nạn bảo kê vỉa hè lộng hành

Miền Trung - Tây nguyên: Nạn bảo kê vỉa hè lộng hành

Trong khi nạn “tín dụng đen” chưa lắng xuống thì các tỉnh Tây Nguyên lại đối mặt với nạn bảo kê vỉa hè. Các đối tượng không ngần ngại công khai đòi chia % thu nhập, bắt nộp mỗi tháng hàng triệu đồng... để được yên ổn kinh doanh, buôn...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp