Tìm giải pháp sử dụng nguồn nước cho ĐBSCL

Tìm giải pháp sử dụng nguồn nước cho ĐBSCL

Ai cũng biết đồng bằng sông Cửu Long là nơi mênh mông sông nước. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, chuyện sử dụng, quản lý nguồn nước được Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đưa lên hàng đầu trong chiến...
Có nên bỏ ban phụ huynh?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp