Hiện trường hỗn loạn vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

Hiện trường hỗn loạn vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

Ngày 17.8, vụ tấn công khủng bố bằng xe tải xảy ra ở đại lộ đông đúc tại Barcelona, Tây Ban Nha.
Ở địa phương bạn, có chuyện cán bộ xã phường hành dân?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp