Chánh án TANDTC nói gì về vụ Châu Thị Thu Nga khai chạy 30 tỉ để làm đại biểu QH

Chánh án TANDTC nói gì về vụ Châu Thị Thu Nga khai chạy 30 tỉ để làm đại biểu QH

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc dừng lời khai của Châu Thị Thu Nga vì đã tách vụ việc thành một vụ án khác và sẽ có phiên tòa công khai khác.
Nên tặng quà gì cho thầy cô ngày 20.11?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp