Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Nhà đài cố mua được bản quyền ASIAD 18 để làm gì nữa?

Nhà đài cố mua được bản quyền ASIAD 18 để làm gì nữa?

Trước khi U23 Việt Nam thi đấu vòng 1/8, thông tin một đơn vị truyền hình Việt Nam đang đàm phán và có thể sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 18  xuất hiện.


MEDIA

Thông tin doanh nghiệp