Tổng cục Thuế bắt đầu “soi” các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise

Tổng cục Thuế bắt đầu “soi” các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise

Trao đổi với báo Lao Động, một quan chức của Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo rà soát thông tin về các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise.
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp