Trang bị súng cho công an xã: Không cần thiết, tốn kém ngân sách

Trang bị súng cho công an xã: Không cần thiết, tốn kém ngân sách

“Trang bị súng cho công an xã là không cần thiết vì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề phức tạp, đồng thời gây tốn kém cho ngân sách của nhà nước” – đây là ý kiến của ĐBQH, Trưởng Công an xã trước dự thảo về việc lực lượng...
Từ 1.1.2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp