Người sống sót trong vụ nổ ở Khánh Hòa: "Chúng tôi cưa đạn lấy sắt bán để mua gạo"

Người sống sót trong vụ nổ ở Khánh Hòa: "Chúng tôi cưa đạn lấy sắt bán để mua gạo"

Do thường xuyên nhặt được đạn trên rẫy nên khi nhà hết gạo, ông Sương lại cùng các con đưa ra cưa lấy sắt bán...
Ở địa phương bạn, có chuyện cán bộ xã phường hành dân?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp