Trung tâm triển lãm 800 tỉ chậm tiến độ và xuống cấp - Bài 3: "Do thiếu vốn và nhà thầu thi công chậm"

Trung tâm triển lãm 800 tỉ chậm tiến độ và xuống cấp - Bài 3: "Do thiếu vốn và nhà thầu thi công chậm"

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM đầu tư hơn 800 tỉ đồng nhưng đã vị chậm tiến độ 4 năm và có dấu hiệu của sự xuống cấp, sáng 19.10, lãnh đạo Trung tâm Triển lãm...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp