Hà Nội: Cả làng tan nát khi tham gia vào đường dây “đi phường”

Hà Nội: Cả làng tan nát khi tham gia vào đường dây “đi phường”

Gần 1 tháng nay, những người dân thôn Châu Mai (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đang vô cùng lo lắng khi những khoản tiền tiền “tích cóp” cả đời của họ không đòi lại được khi tham gia vào đường dây “đi phường” (chơi họ, hụi).
Có nên giải tán phòng giáo dục cấp quận/huyện?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp