Chánh án TAND Tối cao nói về 35 trụ sở Tòa án cấp huyện đang phải đi thuê

Chánh án TAND Tối cao nói về 35 trụ sở Tòa án cấp huyện đang phải đi thuê

Đại biểu Bùi Văn Xuyền chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về việc đến nay vẫn có 35 trụ sở của cấp huyện phải đi thuê.
Nên tặng quà gì cho thầy cô ngày 20.11?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp