Lại thêm một tỉnh "khóc thét” vì đổi xe biển vàng sang biển trắng

Lại thêm một tỉnh "khóc thét” vì đổi xe biển vàng sang biển trắng

Nhiều doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang “méo mặt” vì phải nộp số tiền lớn để chuyển đổi từ biển số xe màu vàng sang màu trắng .
Có nên bỏ ban phụ huynh?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp