Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
“Tối mặt” vì... nhường đất cho thủy điện

“Tối mặt” vì... nhường đất cho thủy điện

Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhường đất cho các dự án thủy điện , phải rời bỏ nương rẫy, mất đất canh tác, kể cả một phần văn hóa bản địa.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp