Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Số tiền 868,04 triệu USD phải trả lãi ngân hàng mỗi năm là bao nhiêu? Hãy nhân nó với 6,5% lãi suất tối thiểu để thấy việc chậm tiến độ 11 tháng của dự án này đang đổ nợ lên đầu dân như thế nào.
Có nên bỏ tác phẩm "Chí Phèo" ra khỏi chương trình Ngữ văn 11?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp