Thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ: Không hiểu luật và phản tác dụng

Thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ: Không hiểu luật và phản tác dụng

Liên quan đến quyết định sắp có hiệu lực về việc sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, đây là quy định không cần thiết, sẽ tạo ra nhiều rối ren.
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp