Xử lý tham nhũng: Không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ cao cấp

Xử lý tham nhũng: Không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ cao cấp

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV sáng nay (21.5), Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ 4 đến...
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp