Giải tán phòng giáo dục: Có "nhũng nhiễu" thì thay lãnh đạo chứ không loại bỏ

Giải tán phòng giáo dục: Có "nhũng nhiễu" thì thay lãnh đạo chứ không loại bỏ

“Nếu như muốn loại bỏ sự nhũng nhiễu của Phòng giáo dục thì phải loại bỏ người đứng đầu chứ không phải loại bỏ tổ chức” – đây là khẳng định của GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
Có nên giải tán phòng giáo dục cấp quận/huyện?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp