Đề xuất xếp lương giáo viên cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp: Nguồn ở đâu, tăng thế nào?

Đề xuất xếp lương giáo viên cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp: Nguồn ở đâu, tăng thế nào?

Điểm nổi bật trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành là xếp lương giáo viên cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp. Vấn đề đặt ra là nguồn ngân sách ở đâu ra để thực hiện?
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp