Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Ôi chúng ta còn đòi kiểm tra iPhone bằng... mắt

Ôi chúng ta còn đòi kiểm tra iPhone bằng... mắt

Chúng ta đánh chén không từ thứ gì. Cứ có thủ tục là có làm khó, có đánh chén. Đến cái iPhone chúng ta cũng đòi đè ra... kiểm tra. Và kiểm tra bằng... cảm quan, nhiều khi xấu đẹp phát hiện hay không lại phụ thuộc vào sự khó...
Có nên bỏ ban phụ huynh?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp