Vì sao ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên?

Vì sao ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên?

Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến một số nhân sự ở tỉnh Quảng Nam, trong đó yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có...
Có nên giải tán phòng giáo dục cấp quận/huyện?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp