Clip: Thâm nhập lớp học ngoại ngữ Đại học Công nghiệp, lật tẩy chiêu trò "chống trượt" bằng tiền

Clip: Thâm nhập lớp học ngoại ngữ Đại học Công nghiệp, lật tẩy chiêu trò "chống trượt" bằng tiền

Khóa học "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ  thường kéo dài 6 buổi, các sinh viên sẽ được cung cấp và cho học thuộc một bộ đề thi mà theo thừa...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp