Đất đặc khu “sốt” xình xịch, Quảng Ninh chỉ đạo siết chặt quản lý

Đất đặc khu “sốt” xình xịch, Quảng Ninh chỉ đạo siết chặt quản lý

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Vân Đồn và các ban, ngành liên quan có các biện pháp cấp bách kiểm soát chặt chẽ tình hình, nhất là việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất rừng, đất lúa... sang đất thổ cư.
Theo bạn, cứ cầm mic hát có phải là ca sĩ?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp