Tiết lộ gây sốc số tiền trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Phú Thọ: 9.853 tỉ được chia chác ra sao?

Tiết lộ gây sốc số tiền trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Phú Thọ: 9.853 tỉ được chia chác ra sao?

Công an Phú Thọ đã xác định số tiền mà các đối tượng trong vụ đánh bạc ở Phú Thọ là 9.853 tỉ đồng. Vậy các đối tượng đã chia chác như thế nào?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp