TP.Hồ Chí Minh: “Siết” hạn chế xe cá nhân vào trung tâm bằng giải pháp kinh tế

TP.Hồ Chí Minh: “Siết” hạn chế xe cá nhân vào trung tâm bằng giải pháp kinh tế

Ngoài áp dụng tăng (4-8 lần) mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe ôtô, vừa qua, TPHCM cũng cho phép tăng giá giữ xe tại các bãi xe tư nhân ở khu vực trung tâm lên gấp nhiều lần trước đó. Đây được xem là...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp