Tình cảm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

Tình cảm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

Như nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn dành tình cảm, sự quan tâm rất lớn tới sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức CĐ, phong trào CNVCLĐ cả nước. Điều đó thể hiện qua nhiều hoạt động...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp