Hủy kết quả đã công bố hơn 330 bài thi có điểm sai lệch ở Hà Giang

Hủy kết quả đã công bố hơn 330 bài thi có điểm sai lệch ở Hà Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu hủy kết quả hơn 330 bài thi có kết quả sai lệch đã được Sở GDĐT Hà Giang công bố điểm ngày 11.7, lấy kết quả chấm thẩm định để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cho các thí...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp