Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư,...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp