Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Có nên giải tán  đại học vùng?

Có nên giải tán đại học vùng?

Đề xuất giải thể đại học vùng, thay đổi cách quản lý của đại học quốc gia của nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên Từ Quang Hiển tại Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc...


MEDIA

Thông tin doanh nghiệp