Chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu: Sớm ngày nào, người dân đỡ mệt mỏi ngày đó

Chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu: Sớm ngày nào, người dân đỡ mệt mỏi ngày đó

Hiện có khoảng 2.705 các loại thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu các thông tin cơ bản của công dân. Nhiều loại thông tin, giấy tờ, thủ tục phải khai đi, khai lại rất nhiều lần.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp