[LIVE] Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

[LIVE] Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Chiều nay (25.9), đoàn đại biểu sẽ biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu và bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp