"Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu"

"Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu"

Một nội dung quan trọng được các ĐBQH quan tâm thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 14.11 là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp...

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp