Nữ sinh kể về quãng thời gian bị lôi kéo tham gia "Hội thánh Đức chúa trời"

Nữ sinh kể về quãng thời gian bị lôi kéo tham gia "Hội thánh Đức chúa trời"

Nữ sinh viên một trường đại học ở Hải Phòng được cô bạn thân rủ đi dự hội thảo khách hàng của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng thực tế là đến buổi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức chúa trời". Sau đó là những ngày...
Có nên đánh thuế tài sản?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp