Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Thanh tra Bộ VHTTDL nói gì về danh hiệu “Giáo sư âm nhạc” của Ngọc Sơn?

Thanh tra Bộ VHTTDL nói gì về danh hiệu “Giáo sư âm nhạc” của Ngọc Sơn?

Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VHTTDL - cho rằng, cần tìm hiểu rõ nguồn cơn, xem ai phong danh giáo sư âm nhạc cho Ngọc Sơn, hay anh tự phong cho mình.
Mời góp ý giao diện Lao Động điện tử
Ở địa phương bạn, có chuyện cán bộ xã phường hành dân?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp