Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
VTV gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV

VTV gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)  xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV.


MEDIA

Thông tin doanh nghiệp