Đồng tiền có chân và dân thì có mắt

Đồng tiền có chân và dân thì có mắt

Nếu tràn lan ồ ạt chuyện nay tăng thuế, mai tăng phí, ngày kia tăng phạt..., TPHCM sẽ trở thành một “sa mạc” bởi doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ sẽ “chạy” hết sang hàng xóm khi mà “đồng tiền có chân”- từ dùng của TS Huỳnh Thế Du.
Từ 1.1.2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp