Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì...
Tuyển sinh 2018 - Đề thi, Đáp án, Điểm chuẩn

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp