Sao lại để “lệ làng” thế này thưa Bộ trưởng Tiến

Sao lại để “lệ làng” thế này thưa Bộ trưởng Tiến

Phong bì cho một ca “đẻ thường” là bao nhiêu? 500 ngàn. Còn “đẻ mổ”: 1 triệu. Và “ai cũng vậy” cả. Không bàn cãi gì nữa, đó chính xác là một thứ lệ làng.
Có nên giải tán phòng giáo dục cấp quận/huyện?

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp