Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.
Tuyển sinh 2018 - Đề thi, Đáp án, Điểm chuẩn

MEDIA

Thông tin doanh nghiệp