100% cử tri Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang hoàn thành bầu cử

Khu vực bầu cử số 15, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá đặt tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 100% công tác bầu cử. Ảnh: PV
Khu vực bầu cử số 15, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá đặt tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 100% công tác bầu cử. Ảnh: PV
Khu vực bầu cử số 15, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá đặt tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 100% công tác bầu cử. Ảnh: PV
Lên top