Ngày hội của non sông

Cử tri xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu sớm ngày 21.5. Ảnh: MN
Cử tri xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu sớm ngày 21.5. Ảnh: MN
Cử tri xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu sớm ngày 21.5. Ảnh: MN
Lên top