Dàn sao Việt hăng hái tham gia và đặt kỳ vọng vào Ngày hội toàn dân bầu cử

Dàn nghệ sĩ hăng hái tham gia "Ngày hội bầu cử". Ảnh: Đông Du, NSCC.
Dàn nghệ sĩ hăng hái tham gia "Ngày hội bầu cử". Ảnh: Đông Du, NSCC.
Dàn nghệ sĩ hăng hái tham gia "Ngày hội bầu cử". Ảnh: Đông Du, NSCC.
Lên top