Đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm bầu cử, không chạy theo thời gian

Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai có mặt thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai có mặt thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai có mặt thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top