Quảng Ninh: Hàng vạn thợ mỏ nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

Hàng vạn thợ mỏ ngành than ở Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện quyền công dân bỏ phiếu,  lựa chọn những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong sáng nay (ngày 23.5). Ảnh: T.N.D
Hàng vạn thợ mỏ ngành than ở Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện quyền công dân bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong sáng nay (ngày 23.5). Ảnh: T.N.D
Hàng vạn thợ mỏ ngành than ở Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện quyền công dân bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong sáng nay (ngày 23.5). Ảnh: T.N.D
Lên top