Cử tri cao tuổi nhất trực tiếp đi bỏ phiếu ở Quảng Ninh tròn 104 tuổi

Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, 104 tuổi, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long sáng 23.5. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, 104 tuổi, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long sáng 23.5. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, 104 tuổi, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long sáng 23.5. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top