Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

Xuyên rừng đón dân sinh sống trong rừng ngập mặn Mũi Cà Mau đến địa điểm bầu cử. Ảnh: Nhật Hồ
Xuyên rừng đón dân sinh sống trong rừng ngập mặn Mũi Cà Mau đến địa điểm bầu cử. Ảnh: Nhật Hồ
Xuyên rừng đón dân sinh sống trong rừng ngập mặn Mũi Cà Mau đến địa điểm bầu cử. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top