Bắc Giang: Chở thùng phiếu di động đến tận nhà cử tri đang cách ly

Hòm phiếu di động tại điểm bầu cử xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ảnh Hữu Trình
Hòm phiếu di động tại điểm bầu cử xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ảnh Hữu Trình
Hòm phiếu di động tại điểm bầu cử xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ảnh Hữu Trình
Lên top