Bão số 9 nguy hiểm chưa tan, bão số 10 Julian đã khuấy đảo Đại Tây Dương

Bão số 10 Julian hình thành ở Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA
Bão số 10 Julian hình thành ở Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA
Bão số 10 Julian hình thành ở Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA
Lên top