Tin bão mới nhất: Bão số 9 tăng cấp, mạnh nhất lịch sử gần 200 năm

Theo tin bão mới nhất, cơn bão số 9 Ida dự kiến sẽ mạnh lên cấp 4 trước khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào 29.8. Ảnh: NHC
Theo tin bão mới nhất, cơn bão số 9 Ida dự kiến sẽ mạnh lên cấp 4 trước khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào 29.8. Ảnh: NHC
Theo tin bão mới nhất, cơn bão số 9 Ida dự kiến sẽ mạnh lên cấp 4 trước khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào 29.8. Ảnh: NHC
Lên top