Rùng mình với hình ảnh mắt bão số 9 Ida

Mắt bão Ida. Ảnh: NOAA
Mắt bão Ida. Ảnh: NOAA
Mắt bão Ida. Ảnh: NOAA
Lên top