90 năm trận lũ lụt Trung Quốc thảm khốc nhất thế kỷ 20

Nạn nhân lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Ảnh: Bundesarchiv/Wikipedia
Nạn nhân lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Ảnh: Bundesarchiv/Wikipedia
Nạn nhân lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Ảnh: Bundesarchiv/Wikipedia
Lên top