Tin bão mới nhất: Hậu quả tàn khốc của bão số 9 mạnh nhất 200 năm

Tổng thống Joe Biden chỉ đạo ứng phó bão số 9 Ida. Ảnh: Getty
Tổng thống Joe Biden chỉ đạo ứng phó bão số 9 Ida. Ảnh: Getty
Tổng thống Joe Biden chỉ đạo ứng phó bão số 9 Ida. Ảnh: Getty
Lên top