Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới số 9 nguy cơ thành bão mạnh lịch sử

Áp thấp nhiệt đới số 9 đang khuấy động biển Caribbean đe dọa mạnh lên thành bão Ida. Ảnh: NOAA
Áp thấp nhiệt đới số 9 đang khuấy động biển Caribbean đe dọa mạnh lên thành bão Ida. Ảnh: NOAA
Áp thấp nhiệt đới số 9 đang khuấy động biển Caribbean đe dọa mạnh lên thành bão Ida. Ảnh: NOAA
Lên top