Tin bão mới nhất: Mỹ trong tình trạng khẩn cấp ứng phó siêu bão số 9

Bão Ida dự kiến sẽ tăng cấp thành một cơn bão dội cấp 3 khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào cuối tuần. Ảnh: NOAA
Bão Ida dự kiến sẽ tăng cấp thành một cơn bão dội cấp 3 khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào cuối tuần. Ảnh: NOAA
Bão Ida dự kiến sẽ tăng cấp thành một cơn bão dội cấp 3 khi đổ bộ Louisiana, Mỹ vào cuối tuần. Ảnh: NOAA
Lên top