Tin bão mới nhất: Bão số 9 nguy cơ tàn khốc hơn cơn bão lịch sử Katrina

Bão số 9 Ida đang tăng cấp. Ảnh: NOAA
Bão số 9 Ida đang tăng cấp. Ảnh: NOAA
Bão số 9 Ida đang tăng cấp. Ảnh: NOAA
Lên top