Dự báo mới nhất về diễn biến tiếp theo của mùa bão 2021 tại Việt Nam

Cần đề phòng những cơn bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp trong mùa bão năm 2021. Ảnh: Đức Thiện.
Cần đề phòng những cơn bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp trong mùa bão năm 2021. Ảnh: Đức Thiện.
Cần đề phòng những cơn bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp trong mùa bão năm 2021. Ảnh: Đức Thiện.
Lên top