Mùa bão Đại Tây Dương mạnh hơn dự báo ban đầu

Trung tâm Thời tiết Quốc gia Mỹ đang theo dõi 2 vùng nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở Đại Tây Dương trong mùa bão hiện tại. Ảnh: NHC
Trung tâm Thời tiết Quốc gia Mỹ đang theo dõi 2 vùng nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở Đại Tây Dương trong mùa bão hiện tại. Ảnh: NHC
Trung tâm Thời tiết Quốc gia Mỹ đang theo dõi 2 vùng nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở Đại Tây Dương trong mùa bão hiện tại. Ảnh: NHC
Lên top