Tin bão mới nhất: 2 lần đổ bộ gần cấp thảm hoạ, bão số 9 cày nát đất liền

Bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana, Mỹ với sức gió 241km/h. Ảnh: AFP
Bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana, Mỹ với sức gió 241km/h. Ảnh: AFP
Bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana, Mỹ với sức gió 241km/h. Ảnh: AFP
Lên top