Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thanh Hoá có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Xuân Hùng |

Sáng 28.10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả 65 người trúng cử.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Quảng Ngãi bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thanh Chung |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã bầu ra 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

64 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

QUANG ĐẠI |

Chiều 17.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX công bố danh sách 64 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trà Vinh bế mạc Đại hội Đảng, tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá

TRẦN LƯU |

Ngày 17.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức bế mạc.

Chủ tịch LĐLĐ Trà Vinh trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

TRẦN LƯU |

Ngày 16.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức công bố danh sách 49 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

49 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ mới

TRẦN LƯU |

Sáng 16.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bước vào ngày làm việc thứ hai, và công bố danh sách 49 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới...

53 người trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 15.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã bầu 53 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch LĐLĐ Hậu Giang trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

LƯU TRI |

Ngày 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức công bố danh sách 50 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

50 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa mới

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Thanh Chung |

Chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc sau 3 ngày làm việc.