Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Thanh Hoá cần tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 58 về phát triển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Lên top