Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh T.Vương
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh T.Vương
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh T.Vương
Lên top