Thanh Hoá có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.L
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.L
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.L
Lên top