Quảng Ngãi bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung tâm báo chí
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung tâm báo chí
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung tâm báo chí
Lên top