53 người trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT
Lên top