Danh sách 61 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM trưa ngày 17.10.   Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM trưa ngày 17.10. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM trưa ngày 17.10. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Lên top