Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Bộ Công an.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Bộ Công an.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top