64 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX biểu quyết danh sách đề cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kiên Cường
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX biểu quyết danh sách đề cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kiên Cường
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX biểu quyết danh sách đề cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kiên Cường
Lên top