Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Lên top