Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Lên top