Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí

Các đại biểu thống nhất bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
Các đại biểu thống nhất bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
Các đại biểu thống nhất bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: TTBC
Lên top