Yêu cầu khẩn trương khắc phục hư hỏng tại Quốc lộ 14B

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hư hỏng tại QL14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh GT
Yêu cầu khẩn trương khắc phục hư hỏng tại QL14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh GT
Yêu cầu khẩn trương khắc phục hư hỏng tại QL14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh GT
Lên top