Kiến nghị tăng thêm 10% vốn bảo trì đường bộ

Kinh phí bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Ảnh Đt
Kinh phí bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Ảnh Đt
Kinh phí bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Ảnh Đt
Lên top