Chuyển đổi số tạo cơ hội đột phá ngành giao thông

Triển khai thu phí không dừng đồng bộ là một trong những hoạt động chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải. Ảnh: M.T
Triển khai thu phí không dừng đồng bộ là một trong những hoạt động chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải. Ảnh: M.T
Triển khai thu phí không dừng đồng bộ là một trong những hoạt động chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải. Ảnh: M.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top