Gần 840 tỉ đồng khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 5

QL5 đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Đ.Tân
QL5 đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Đ.Tân
QL5 đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Đ.Tân
Lên top