Trong tháng 4.2021 sẽ đấu thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu

Trong tháng 4 và 5.2021 sẽ đấu thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu. Ảnh minh hoạ ĐT
Trong tháng 4 và 5.2021 sẽ đấu thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu. Ảnh minh hoạ ĐT
Trong tháng 4 và 5.2021 sẽ đấu thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu. Ảnh minh hoạ ĐT
Lên top