Đề nghị cân tải trọng xe qua đường vành đai 3 và cầu Thăng Long

Kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân TC38 Hòa Bình: Nguồn ảnh TCĐB
Kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân TC38 Hòa Bình: Nguồn ảnh TCĐB
Kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân TC38 Hòa Bình: Nguồn ảnh TCĐB
Lên top