Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhìn từ "chia nhỏ" gói thầu

Mới đi vào sử dụng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có những ổ gà, hư hỏng. Ảnh: LĐO.
Mới đi vào sử dụng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có những ổ gà, hư hỏng. Ảnh: LĐO.
Mới đi vào sử dụng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có những ổ gà, hư hỏng. Ảnh: LĐO.
Lên top