Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Lực lượng Thanh tra giao thông cân kiểm soát tải trọng xe. Ảnh: GT
Lực lượng Thanh tra giao thông cân kiểm soát tải trọng xe. Ảnh: GT
Lực lượng Thanh tra giao thông cân kiểm soát tải trọng xe. Ảnh: GT
Lên top