Hướng dẫn với người dân từ Hải Dương về Bắc Ninh sau giãn cách xã hội

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực giáp ranh giữa Thuận Thành (Bắc Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Dương) trong thời điểm Hải Dương giãn cách xã hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực giáp ranh giữa Thuận Thành (Bắc Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Dương) trong thời điểm Hải Dương giãn cách xã hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực giáp ranh giữa Thuận Thành (Bắc Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Dương) trong thời điểm Hải Dương giãn cách xã hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top