Bắc Ninh dừng hoạt động 3 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Lên top