Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tới dự và trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nguyễn Xuân Thanh. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tới dự và trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nguyễn Xuân Thanh. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tới dự và trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nguyễn Xuân Thanh. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Lên top