2 Bộ cùng vào cuộc, yêu cầu Bắc Ninh xử lý ô nhiễm sông Cầu

Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, nước bị ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn.
Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, nước bị ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn.
Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, nước bị ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top