Bắc Ninh: Gần 6 tấn nông sản Hải Dương được "giải cứu" trong 30 phút

Các nữ nhân viên văn phòng tại TP.Bắc Ninh chung tay giải cứu nông sản Hải Dương.
Các nữ nhân viên văn phòng tại TP.Bắc Ninh chung tay giải cứu nông sản Hải Dương.
Các nữ nhân viên văn phòng tại TP.Bắc Ninh chung tay giải cứu nông sản Hải Dương.
Lên top